Å bli arbeidsledig

Det kan være et sjokk å bli arbeidsledig, spesielt dersom man har hatt en tilsynelatende trygg jobb i mange år. Selvsagt får man hjelp fra NAV, slik at man har penger til å klare seg, men man må kanskje kutte ned forbruket sitt en del for å få endene til å møtes.

shutterstock_381389902

Arbeidsledighet påvirker helsen

Å bli arbeidsledig kan påvirke både den fysiske og den mentale helsen. Det er lett å bli inaktiv og deprimert når man sitter der uten jobb. Da er det viktig å ta tak, komme seg ut og trimme, og ikke minst møte folk. Mange arbeidsledige føler at ingen har bruk for dem. Det sliter på den mentale helsen. Dette kan man rette på gjennom å jobbe frivillig og være til nytte for andre på den måten.

Den tunge jobbletingen

Å finne en ny jobb kan være utfordrende og det er ikke alltid de med minst utdanning som sliter mest. Dersom man er høyt utdannet og spesialisert kan det være vanskelig å finne jobb i samme bransje. Det gjelder spesielt dersom hele bransjen opplever nedgangstider. Man må også skrive en oppdatert CV og være aktiv. Ikke vente på at NAV eller andre skal finne jobb til deg.