Arbeidsmarkedet 2016

Til tross for at mange har mistet jobben de senere årene har Norge en lav arbeidsledighet. Åtti prosent av menn og sytti prosent av kvinner er i jobb. Arbeidsledigheten er på omtrent 3,2 %. Den har gått litt opp de siste par årene, men dette tallet er likevel lavt sammenlignet med andre europeiske land. Tallet er også mye lavere enn pessimistene spådde.

shutterstock_331280810

Nedgang i oljebransjen

Oljebransjen har vært i nedgang og arbeidsledigheten vokser i regioner som har mange jobber innenfor oljeindustrien. Det er forvente enda flere oppsigelser i denne bransjen, men det vil ha ganske lite å si for den samlede arbeidsledigheten i Norge framover.

Flere ledige stillinger

Antallet ledige jobber øker, så det burde være mulig for de fleste å finne seg en jobb. Men man bør ikke begrense seg for mye. Kanskje man må tenke nytt og søke jobb innen en annen bransje enn man planla. Det er altså viktig å omstille seg dersom man vil komme raskt ut i ny jobb. Søk på flest mulig jobber og oppsøk gjerne bedriftene personlig dersom det er mulig. Sørg for å fokusere på det du er god til, både når du skriver CV og når du er på et jobbintervju.