Inngangslønn – hva kan man forvente seg?

Hva man kan forvente av inngangslønn varierer mellom ulike yrker. I noen yrker er det en garantert minstelønn, men Norge har ingen fast minstelønn derfor kan du ende opp med å jobbe for mye lavere lønn enn forventet.

shutterstock_330885920

Skriftlig arbeidskontrakt

Som ansatt skal du ha en skriftlig arbeidskontrakt, der også inngangs-lønnen er inkludert. Du skal ha kontrakt enten du jobber lenge for et foretak, eller du bare er vikar eller har en sommerjobb. Inngangs-lønnen kan være svært forskjellig så du kan måtte sjekke hva som er vanlig i den bransjen du skal jobbe i.

Trekk i lønn og overtid/ferielønn

Arbeidsgiveren kan trekke deler av lønnen din til forhåndsskatt, pensjon/sykepenger, forsikringspremier og fagforeningskontingent. På lønnsslippen skal slike trekk vises tydelig. Der skal du også kunne se hvor mye du har tjent opp i feriepenger. Feriepenger skal være minst 10,2 prosent av lønnen, men husk at feriepenger også er skattepliktige. Du har krav på overtidstillegg. Dette tillegget skal være minst 40 prosent av den vanlige timelønnen, men man kan også få enda mer i overtid. Dette avtales med arbeidsgiveren.

Kjenn din egen verdi

Selv om det kan være vanskelig å få jobb bør du ikke takke ja til en lønn du ikke kan leve av.