Jobb innen IT

Mange ønsker å jobbe innen IT, og det er gode muligheter til å få seg jobb. I noen bransjer er det stor konkurranse om jobbene, men det forventes at man kommer til å mangle IT-utdannede folk i framtiden og da blir det nok mye lettere å få en jobb.

JOP

Utdann deg mest mulig

Det er først og fremst de med høyere kompetanse som er etterspurt. Har man master, doktorgrad eller bachelor innen IT er det mye enklere å finne en jobb. Behovet for IT-folk med bachelor er langt større enn det antallet studenter som faktisk tar denne utdannelsen. Etterspørselen kan være 25 % større enn antall utdannede i 2030. Dersom man vil ha en god jobb i framtiden, kan det altså lønne seg å utdanne seg eller etterutdanne seg innen IT.

En bransje i stor vekst

IT-bransjen vokser raskt. I år 2000 jobbet bare 17 000 personer innen IT. I 2010 hadde dette tallet passert 31 000, og i 2020 forventes tallet å være 42 500. Noen spår at det kan bli inntil 95 000 årsverk innen IT-industrien dersom denne utviklingen fortsetter.

Utdanning på tvers av fagene

Mange av IT-jobbene krever at man har tverrfaglig kompetanse, for eksempel innen helse, der man kan jobbe med e-helse.