Jobb innen spillindustrien

Mange av oss, og kanskje spesielt den yngre garde, har kanskje spilt et spill og tenkt på hvor herlig det må være å jobbe som spillutvikler eller spilldesigner. Det trenger ikke forbli en tanke eller en drøm – det er mulig å få en fot innenfor. Før man begynner er det viktig at man tenker nøye gjennom hva man vil satse på, så man ikke finner ut underveis at man har valgt feil spesialisering. Man bør også tenke gjennom hvilke yrkesvalg man har etter utdanning, kanskje må man reise utenlands for praksisplass eller jobb, og da er det viktig at man er klar over dette. Det hjelper ikke å ta en utdannelse dersom man ikke får jobb fordi man er geografisk fastlåst.

internship_401414413

Utdanning innen spill

Det finnes faktisk flere ulike retninger man kan ta innen denne typen utdannelse, avhengig av hvilken del av prosessen man vil jobbe med, og hvilket produkt man satser på å utvikle. Når man studerer i Norge, har man i all hovedsak tre hovedkategorier, samt en blandingskategori med sterkere fokus på ett av temaene. Man kan enten jobbe med den kunstneriske, visuelle siden av spillutvikling, altså rett og slett det grafiske. Noen må jo også jobbe med å utvikle ideer, så det er en egen gren av utdannelsen. Den siste delen er programmeringen, altså de som jobber med å tråkle sammen bakgrunnen av spillet. En kombinert utdannelse vil ta for seg alle elementene, dog ofte med ett av temaene i hovedsetet. Det er fullt mulig å ta en ett- eller toårig utdannelse, da gjennom fagskole.

Praksisplass hos spillprodusent

Det er også mulig å få praksisplass hos spillutviklere og casinoer som tilbyr spillene. Dette er en bra måte å få en fot innenfor til man er ferdig med utdannelsen man tar. For de som vurderer å ta utdannelsen, men ikke kjenner seg sikker på jobbmarkedet, kan dette gi en dytt i riktig retning. Det er bare de siste årene man har sett en interesse for denne type utdanning i Norge, da spillindustrien er noe begrenset, og antallet spillutviklere holder seg lavt. Man bør forberede seg til å se utenlands for både jobb og praksis. Store spilltilbydere som PokerStars tar gjerne inn praktikanter, og kan også tilby internship til nyutdannede som trenger erfaring innen sitt fagfelt. Dette gagner ofte begge parter, da også spillutviklere og -tilbydere trenger nye impulser og friske hjerner for å utvikle seg videre. Går alt bra, kan det hende du blir tilbudt jobb der du har jobbet som intern, eller i et annet firma i deres nettverk.

Muligheter for videreutvikling innen spill

programming_409335694

Det er også en mulighet å ta en bachelor-grad i for eksempel programmering eller spill- og opplevelsesteknologi. Dette gjøres enten ved universitet eller ved høgskole. Programmering har fokus på applikasjons- og spillutvikling, samt programmeringsbiten av informatikk, men gir også grunnleggende kunnskaper innen informatikk. Studiet gir en generell og grunnleggende forståelse av datasystemer og teknologi. Hvert semester vil tilby et selvvalgt emne som er studiespesifikt, og her har man ofte to valg. Man kan sikte seg inn mot spill for å lære mer om kunstig intelligens, grafikk- og spillprogrammering og spillteori. Eventuelt kan man fokusere mer på utvikling av applikasjoner for forretninger, mobilbruk, nett- eller skyløsninger. Spill- og opplevelsesteknologi er en annen gren man kan klatre på, og her settes fokus på utviklingen av digitale produkter (som for eksempel spill) som har som mål å gi brukeren læring samt opplevelser. Produktutviklingen man lærer rettes både mot mobile enheter og nettsteder. Dette gir et grunnlag for en utdannelse som kan brukes i reklame, undervisning, til opplevelser og som underholdning.