Maskiner tar over for manuelle arbeidere

Maskiner overtar mer og mer av produksjonen ved mange bedrifter. Da kan det være lett å føle seg overflødig. Når maskinene tar over, kan det også hende at mange av de ansatte blir sagt opp ettersom maskinene er mer effektive. Manuelle jobber er spesielt utsatt for å forsvinne på denne måten.

shutterstock_287701385

Sikre jobber for framtiden?

Man kan spørre seg selv hvilke jobber som er trygge. Maskinene overtar jo på stadig flere områder. Jobber innen IT og programmering kan være noe å satse på, men alle kan ikke sitte og programmere. Serviceyrker trenger fortsatt mennesker, det samme gjør omsorgsyrkene. Dette er ganske sikre jobber. Dersom man tar en litt mer uvanlig utdanning, er det også større sjanse for å finne jobber innen små spesialfelt der maskiner ikke er lønnsomme å bruke.

Framtidens jobbmarked

Mange eksperter spår at 1/3 av alle jobber i verden kommer til å forsvinne de neste årene. Samtidig som det blir stadig færre jobber, blir det stadig flere mennesker i verden, så et eller annet må gjøres. Noen foreslår å innføre borgerlønn for alle, eller å gi alle en lovfestet rett til jobb. At folk har jobb er viktig for å ha et stabilt og trygt liv og et stabilt samfunn.